O firmě ECD s.r.o.

E.C.D. - ENGINEERING - CONSULTING - DEVELOPMENT

Engineering : kompletní servis při zajišťování územně plánovacích podkladů, zajišťování územních rozhodnutí, stavebních povolení včetně souvisejících dokladů a kolaudační servis.

Consulting : poradenství při posuzování investičních záměrů a jejich projednávání s dotčenými orgány, organizacemi a konzultační servis.

Development : vytipování lokalit a realizace jednotlivých projektů od přípravy až po následný prodej popř.pronájem.

 


Jednatel naší společnosti se mimo jiné podílel na  přípravě a realizaci těchto akcí :

Inženýrských sítí pro výstavbu 60-ti rodinných domů v Českém Vrbném, výstavbu inženýrských sítí pro cca 70 rodinných domů v lokalitách „ U Čertíka " v Nemanicích v Českých Budějovicích a v Mladém v Českých Budějovicích.

Kompletní developerské činnosti při výstavbě bytových domů na Plavské ulici a ve Stromovce v Českých Budějovicích.

Z dalších uskutečněných akcí to byla mimo jiné i příprava podkladů a zajišťování výkupu pozemků pro realizaci OC Globus v Českých Budějovicích. Na této akci byla realizována i veškěrá inženýrská činnost , technická pomoc a následný kolaudační servis při výstavbě tohoto obchodního centra.

Zajišťování prodeje pozemků v areálu OC Globus a inženýrské činnosti pro stavby na nich připravované a realizované.

Z akcí, uskutečněných již pod hlavičkou firmy E.C.D., to jsou :

1. Spolupráce při přípravě a realizaci výstavby čerpací stanice pohonných hmot s myčkou OC Globus v Českých Budějovicích,včetně inženýské činnosti , technické pomoci při výstavbě a následný kolaudační servis.

2. Zajištění inženýrské činnosti vč. kolaudačního servisu na akci Přestavba  restaurace Hypermarketu Globus České Budějovice.

3. Zajištění inženýrské činnosti vč. kolaudačního servisu na akci Stavební úpravy kavárny Hypermarketu Globus České Budějovice.

4. Zajištění inženýrské činnosti vč. kolaudačního servisu na akci Stavební úpravy pekárny  Hypermarketu Globus České Budějovice.

5. Zajištění inženýrské činnosti vč. kolaudačního servisu na akci Řeznický shop Hypermarketu Globus České Budějovice.

6. Vlastní realizace včetně inženýrské činnosti, TDI a kolaudačního servisu na akci Propojovací komunikace ZTV Stará cesta mezi obchodním centrem BAUHAUS České Budějovice a stávajícím areálem OC Globus v Českých Budějovicích.

7. Zajištění inženýrské činnosti, TDI a kolaudačního servisu na akci Výstavba nové prodejny ASKO Nábytek České Budějovice.

8. Příprava infrastruktury, souvisejících staveb a sítí za účelem výstavby nákupního domu KIKA v Českých Budějovicích. Inženýrská činnost při výstavbě obchodního domu KIKA.

9. Zajištění výkupů pozemků, projektové dokumentace pro ÚR a SP na stavbu nákupního domu KIKA v Českých Budějovicích.

10. Příprava infastruktury a sítí včetně inženýrské činnosti za účelem realizace akce 3 prodejní haly C.A.R. v Českých Budějovicích.

11. Podíl na přípravě a realizaci výstavby 14-ti Rodinných atriových domů v lokalitě U Špačků v Českých Budějovicích.

12. Podíl na přípravě a zasíťování nových 32- dvou Stavebních parcel pro rodinné domy v lokalitě Mladé v Českých Budějovicích.

13. Kompletní zajištění inženýrské činnosti a realizace výstavby až po kolaudaci bytového domu BD Smetanova v Českých Budějovicích.